Politika zasebnosti
DEL DOHODNINE ZA SKLAD
VRTCA POD GRADOM

Vpis otrok v vrtce za šolsko leto 2021/22

Vpis otrok v javne vrtce na območju Mestne občine Ljubljana za šolsko leto 2021/22 bo potekal od 1. do 15. marca 2021. Vloge za vpis posredujete v vrtec vaše prve izbire po priporočeni ali elektronski pošti na naslov vrtca.

Vlogo za vpis morajo oddati:
• starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec
• starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šolskem letu 2020/21
• starši, ki so vlogo oddali po 17. marcu 2020 in otrok ni sprejet v vrtec
• starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju Mestne občine Ljubljana

Če bo v vrtec prve izbire vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok. Komisije bodo zasedale od 30. marca do 1. aprila 2021. Po zasedanju komisij bodo v torek, 6. aprila 2021, poslana obvestila o sprejemu otroka oz. o uvrstitvi na čakalno listo. Po končanih postopkih sprejema otrok v vrtce se za vrtce, ki imajo oblikovane čakalne sezname otrok, te sezname združi v centralni čakalni seznam, tako da se prednostni vrstni red oblikuje po doseženem številu točk, ki ga je določila komisija za sprejem v posameznem vrtcu.

Dostopnost