Politika zasebnosti
DEL DOHODNINE ZA SKLAD
VRTCA POD GRADOM

Uvajanje otroka

Dragi starši in skrbniki,

v običajnem šolskem letu meseca junija svetovalna delavka povabim starše tistih otrok, ki se bodo prvič vključili v vrtec, na predavanje z naslovom Prvič v vrtec. To leto predavanja zaradi priporočil NIJZ o omejitvah druženja, žal nismo uspeli izvesti.

Predavanje je v prvi vrsti namenjeno predstavitvi vrtca in temu, da vam skušam odgovoriti na vsa vaša vprašanja, ki bi jih imeli ob vstopu vašega otroka v vrtec. Ker pa ste večina staršev že opravili individualne razgovore z vzgojiteljicami vaših otrok , sem prepričana, da so že odgovorile na vaša morebitna vprašanja predvsem glede uvajanja v vrtec. Nekaj najosnovnejših informacij ste dobili tudi v zgibanki, katero ste prejeli ob podpisu pogodbe. Ob uvajanju je letos zaradi trenutno veljavnih priporočil dovoljeno prisostvovati v skupini samo enemu izmed staršev oziroma skrbnikov. Prisotnost staršev je možna pod pogojem, da so starši in otroci zdravi. Starši naj izvajajo vse higienske ukrepe in v igralnicah uporabljajo zaščitno masko ter vanje vstopajo v primerni obutvi ( copati, zaščita za čevlje). V času prisotnosti v oddelku naj starši skrbijo za svojega otroka. Pri tem upoštevajo higienska in splošna priporočila ter vzdržujejo potrebno razdaljo do strokovnih delavcev, drugih otrok in staršev.

Če pa imate še kakršnekoli pomisleke ali vprašanja, ali če ste ob tako pomembnem dogodku, kot je prvi dan v vrtcu vznemirjeni ali pa bi samo potrebovali nekoga, ki vas posluša in pomiri, me prosim brez obotavljanja pokličite na telefonsko številko 01/2308 272 ali mi pišite na mail naslov: urska.michler@guest.arnes.si Vesela bom vsakega vašega klica ali sporočila.

Želim vam vse najlepše in se veselim snidenja z vami,

DOBRODOŠLI V NAŠEM VRTCU

Urška Michler
Svetovalna delavka Vrtca Pod Gradom

 

 

Prvi vstop otroka v vrtec za mnoge pomeni novo izkušnjo in prvo daljšo ločitev od staršev, zato poraja marsikatero stisko in dilemo na katero je dobro pripraviti sebe in otroka. Zato za starše novincev vsako leto pred vstopom v vrtec pripravimo srečanje na temo – Prvič v vrtec. Starši se lahko o vstopu v vrtec posvetujejo z vzgojiteljico, svetovalno delavko, ali z vodstvom.

Staršem priporočamo

Pred vstopom otroka v vrtec (v oddelek) opravite individualni pogovor o otroku z njegovo bodočo vzgojiteljico.

Za uvajanje otroka v skupino si vzemite vsaj nekaj dni dopusta, tako boste bolj mirni in se boste lažje posvetili otroku. V začetnem uvajalnem obdobju je pomembno, da otrok ne preživi vsega dne v vrtcu. Počutil se bo zapuščenega in odhod v vrtec bo lahko nekaj časa težavnejši. Kako hitro se bo otrok navadil na novo okolje je odvisno od posameznega otroka in tudi od staršev. Odnos staršev do vrtca se prenaša na otroka, zato je pomembno, da so starši pozitivno naravnani do spremembe varstva za svojega otroka, saj otrok doživlja svet okoli sebe skozi doživljanje bližnjih. Če je otrok ob vstopu v vrtec že večji, mu o vrtcu pripovedujte kot o pozitivni izkušnji. Z otrokom si skupaj oglejte novo okolje (igralnico, igrišče…) in čas obiska postopno podaljšujte. Otroku omogočite, da vzame s seboj priljubljeno igračko ali kakšno drugo »ninico« s katero se tolaži.

Uvajanje otroka v skupino naj bo ob vaši aktivni prisotnosti postopno, ker je otrok navajen na svoje okolje, in svoj življenjski ritem. Otrok je navezan na svoje bližnje, želi si jih imeti ob sebi, še posebno v novem okolju. Svetujemo, da uvaja otroka le eden od staršev. Dobro je, da poskrbite za stalni ritem prihodov in odhodov.

Poslavljanje: Otrok čuti vaš nemir, zato naj pripelje otroka v vrtec tisti od staršev, ki je pri tem ostane bolj miren, oziroma sproščen. Otroku povejte, da ga imate radi in ga pridete kmalu iskat. Ne poslavljajte se predolgo. Pri starejših otrocih držite svoje obljube povezane z vrtcem. Sproti sodelujte s strokovnimi delavkami v oddelku in se zanimajte za otrokovo počutje v novem okolju. Na podlagi povratnih informacij o počutju vašega otroka, se boste lažje odločali o tem, kako in koliko časa boste uvajali otroka. Odločitev o tem sprejemajo odrasli – starši, na podlagi svetovanja strokovnih delavk vrtca in je ne prepuščajo otrokom.

Doma se otroku bolj posvečajte kot prej. Več ga ljubkujte in poskrbite za več telesnega stika, saj mu tako olajšate čustveno stisko. V času uvajanja v vrtec ne imejte prevelikih pričakovanj do otroka, v njegov dnevni ritem in življenje ne vnašajte dodatnih sprememb. Kadar se otrok vede drugače kot ste pričakovali v dani situaciji, bodite do njega bolj potrpežljivi.

Otroci se ob vstopu v vrtec odzivajo različno. Imajo lahko normalne prilagoditvene težave: ob ločitvi jokajo, se držijo staršev, so občutljivi, nemirni, utrujeni, težje zaspijo, slabše jedo, lahko odklanjajo starše. Take težave se lahko pojavljajo tudi ves mesec. Nekateri otroci se odzivajo tudi tako, da zbolijo. Včasih se težave pojavijo kasneje in ne takoj ob vstopu v vrtec. Nekaj otrok je takšnih, ki se zelo težko prilagodijo novim razmeram. V takih primerih se obrnite na vzgojiteljico in svetovalno delavko vrtca.

Kljub začetnim prilagoditvenim težavam priporočamo, da otrok v vrtec prihaja redno in da uvajanja ne prekinjate. Stalnost v ritmu povečuje občutek predvidljivosti, oziroma varnosti. Dolžina bivanja v vrtcu pa je seveda lahko krajša in odvisna od potreb in želja staršev.

Z dobrim sodelovanjem odraslih tako v vrtcu, kot tudi doma, lahko poskrbimo za to, da bo otrok premagal začetne težave, se navadil na novo okolje, zaupal strokovnim delavkam v oddelku, se vključeval v dejavnosti in igro s svojimi vrstniki in se dobro počutil v vrtcu.

Dostopnost