Politika varstva osebnih podatkov

Uvajanje otroka

Prvi vstop otroka v vrtec za mnoge pomeni novo izkušnjo in prvo daljšo ločitev od staršev, zato poraja marsikatero stisko in dilemo na katero je dobro pripraviti sebe in otroka. Zato za starše novincev vsako leto pred vstopom v vrtec pripravimo srečanje na temo – Prvič v vrtec. Starši se lahko o vstopu v vrtec posvetujejo z vzgojiteljico, svetovalno delavko, ali z vodstvom.

Staršem priporočamo

Pred vstopom otroka v vrtec (v oddelek) opravite individualni pogovor o otroku z njegovo bodočo vzgojiteljico.

Za uvajanje otroka v skupino si vzemite vsaj nekaj dni dopusta, tako boste bolj mirni in se boste lažje posvetili otroku. V začetnem uvajalnem obdobju je pomembno, da otrok ne preživi vsega dne v vrtcu. Počutil se bo zapuščenega in odhod v vrtec bo lahko nekaj časa težavnejši. Kako hitro se bo otrok navadil na novo okolje je odvisno od posameznega otroka in tudi od staršev. Odnos staršev do vrtca se prenaša na otroka, zato je pomembno, da so starši pozitivno naravnani do spremembe varstva za svojega otroka, saj otrok doživlja svet okoli sebe skozi doživljanje bližnjih. Če je otrok ob vstopu v vrtec že večji, mu o vrtcu pripovedujte kot o pozitivni izkušnji. Z otrokom si skupaj oglejte novo okolje (igralnico, igrišče…) in čas obiska postopno podaljšujte. Otroku omogočite, da vzame s seboj priljubljeno igračko ali kakšno drugo »ninico« s katero se tolaži.

Uvajanje otroka v skupino naj bo ob vaši aktivni prisotnosti postopno, ker je otrok navajen na svoje okolje, in svoj življenjski ritem. Otrok je navezan na svoje bližnje, želi si jih imeti ob sebi, še posebno v novem okolju. Svetujemo, da uvaja otroka le eden od staršev. Dobro je, da poskrbite za stalni ritem prihodov in odhodov.

Poslavljanje: Otrok čuti vaš nemir, zato naj pripelje otroka v vrtec tisti od staršev, ki je pri tem ostane bolj miren, oziroma sproščen. Otroku povejte, da ga imate radi in ga pridete kmalu iskat. Ne poslavljajte se predolgo. Pri starejših otrocih držite svoje obljube povezane z vrtcem. Sproti sodelujte s strokovnimi delavkami v oddelku in se zanimajte za otrokovo počutje v novem okolju. Na podlagi povratnih informacij o počutju vašega otroka, se boste lažje odločali o tem, kako in koliko časa boste uvajali otroka. Odločitev o tem sprejemajo odrasli – starši, na podlagi svetovanja strokovnih delavk vrtca in je ne prepuščajo otrokom.

Doma se otroku bolj posvečajte kot prej. Več ga ljubkujte in poskrbite za več telesnega stika, saj mu tako olajšate čustveno stisko. V času uvajanja v vrtec ne imejte prevelikih pričakovanj do otroka, v njegov dnevni ritem in življenje ne vnašajte dodatnih sprememb. Kadar se otrok vede drugače kot ste pričakovali v dani situaciji, bodite do njega bolj potrpežljivi.

Otroci se ob vstopu v vrtec odzivajo različno. Imajo lahko normalne prilagoditvene težave: ob ločitvi jokajo, se držijo staršev, so občutljivi, nemirni, utrujeni, težje zaspijo, slabše jedo, lahko odklanjajo starše. Take težave se lahko pojavljajo tudi ves mesec. Nekateri otroci se odzivajo tudi tako, da zbolijo. Včasih se težave pojavijo kasneje in ne takoj ob vstopu v vrtec. Nekaj otrok je takšnih, ki se zelo težko prilagodijo novim razmeram. V takih primerih se obrnite na vzgojiteljico in svetovalno delavko vrtca.

Kljub začetnim prilagoditvenim težavam priporočamo, da otrok v vrtec prihaja redno in da uvajanja ne prekinjate. Stalnost v ritmu povečuje občutek predvidljivosti, oziroma varnosti. Dolžina bivanja v vrtcu pa je seveda lahko krajša in odvisna od potreb in želja staršev.

Z dobrim sodelovanjem odraslih tako v vrtcu, kot tudi doma, lahko poskrbimo za to, da bo otrok premagal začetne težave, se navadil na novo okolje, zaupal strokovnim delavkam v oddelku, se vključeval v dejavnosti in igro s svojimi vrstniki in se dobro počutil v vrtcu.

Dostopnost