TEDEN MOBILNOSTI

16. 9. 2021 – 22. 9. 2021 V enoti Praprotnikova 2 smo vse skupine sodelovale pri tednu mobilnosti....

več...
Politika varstva osebnih podatkov

Prilagojen program

Prilagojen predšolski program

Izvaja se v razvojnem oddelku na Praprotnikovi 2. Namenjen je otrokom s posebnimi potrebami, ki so z odločbo Zavoda RS za šolstvo usmerjeni v ta program. V oddelku je lahko največ šest otrok. Strokovna skupina vrtca, ki jo imenuje ravnateljica za vsakega otroka posebej pripravi individualiziran program, ga spremlja in evalvira. Pri tem sodelujejo tudi starši. Nosilke izvedbenega kurikuluma v oddelku so vzgojiteljica – specialna pedagoginja, pomočnica vzgojiteljice in fizioterapevtka, ki tudi sodeluje v oddelku.

Dostopnost