Politika zasebnosti
DEL DOHODNINE ZA SKLAD
VRTCA POD GRADOM

Svet staršev

Starši uresničujejo svoje interese tudi preko sveta staršev. Svet staršev je sestavljen iz izvoljenih predstavnikov staršev vsakega oddelka.

Šolsko leto 2022/2023

Šolsko leto 2021/2022

Šolsko leto 2020/2021

Šolsko leto 2019/2020

Šolsko leto 2018/2019

 

Predsednik Sveta staršev: Nejc Perhavec
E-pošta: nejcperhavec@gmail.com

Dostopnost