Politika zasebnosti
DEL DOHODNINE ZA SKLAD
VRTCA POD GRADOM

Specialno pedagoška pomoč

Mobilna specialna pedagoginja v vrtcu je Kaja Ajdnik
Lokacija: Ulica na Grad 2 a
Telefon: 01 24 12 654
el. pošta: kaja.ajdnik@guest.arnes.si

Specialno pedagoška pomoč izvaja mobilna specialna pedagoginja za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.
Na podlagi ocene otrokovega funkcioniranja, njegovih potreb in potrebnih prilagoditev, pripravi individualni program specialno pedagoške pomoči in sodeluje pri individualiziranem programu.
Spremlja otrokov razvoj in napredek, svetuje staršem in strokovnim delavkam in sodeluje pri evalvaciji.
Sodeluje z zunanjimi institucijami.

Dostopnost