SVETLORIS

Skupina Rožice iz enote Stara Ljubljana in Ptički iz enote Prule radi skupaj letamo in...

več...
Politika zasebnosti

Sončki v VRTu ČUTIL

(Zavod za slepo in slabovidno mladino, Ljubljana, 29. 9. 2015)

Vrt čutil se nahaja za stavbo Zavoda za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani. Posebnost vrta je, da ga lahko doživljamo z vsemi čutili, predvsem s tistimi, ki jih običajno ne uporabljamo. Polnočutnim omogoča lažje vživljanje v svet slepih in slabovidnih in predstavlja arhitekturne rešitve, ki pomagajo tako enim kot drugim.

Na prav poseben in zanimiv način so nam predstavili slepoto in slabovidnost, osnovne pripomočke za slepe (brajica, bela palica) in čutila.

Dostopnost