Politika zasebnosti
DEL DOHODNINE ZA SKLAD
VRTCA POD GRADOM

Opismenjevanje v skupini Ptički

Vzgojitelji se zavedamo, da je za razvoj govora v predšolskem obdobju najpomembnejša jezikovna dejavnost. Otroci se učijo jezika ob vsakodnevnih pogovorih, ob poslušanju in pripovedovanju literarnih vsebin, ob branju odraslega, ob dramatizacijah, izmišljanju zgodbic in pesmic, socialnih igrah, ugankah,   šaljivkah …

V igralnici sva z Vesno uredili opismenjevalni kotiček, v katerega sva položili igrače, ki spodbujajo otroke k porajajoči se pismenosti otrok. Knjižni kotiček sva obogatili s knjigami, ki so jih otroci prinesli od doma. Naša knjižničarka Mojca pa nam je prinesla knjige, ki govorijo o črkah, abecedi. Otrokom sva prinesli v igralnico veliko magnetno tablo, magnetne črke, štampiljke, sestavljanke …

Pričela se je igra.

Izvedli sva vse načrtovane dejavnosti. Otroke sva spodbujali k opismenjevanju (podpisi, prepoznavanje črk v otrokovem  imenu, iskanje črk na kamenčkih, štampiljke ČRKE …).

Vsako jutro sva na magnetno tablo zapisali pozdrav in dan v tednu. Vsi otroci so sodelovali, za mlajše otroke,  so bile dejavnosti prilagojene ( plastelin + modelčki črke, magnetne črke, kamenčki, risanje na magnetno tablo …) Otroke sva pri dejavnostih delili, glede na starost otrok. Z mlajšimi se igrala Vesna in jih usmerjala k upoštevanju enostavnih pravil (poišči med kamni smo take, ki imajo črko A, pospravi za seboj na pravo mesto, oblikuj klobasico iz plastelina…). S starejšimi pa sem se igrala igro »Čarobna škatla« (prvi, zadnji glas). Iskali smo besede in jih postavljali na sličice, risali v zvezke – grafomotorične vaje (glasovi). Ob četrtkih smo imeli Knjižni nahrbtnik, ki otroke navaja na samostojno pripovedovanje in na aktivno poslušanje. Naučili smo se novo pesem AEIOU (ROMANA KRANJČAN). Zaplesali smo nov ples ČRK in ples na glasbo EN TEN TINI. Otroke sva spodbujali k pripovedovanju svojih doživetij.

Oktober, 2018
Barbara Bertoncelj Fekonja, Vesna Girandon

Dostopnost