Politika zasebnosti
DEL DOHODNINE ZA SKLAD
VRTCA POD GRADOM

Obvestilo za starše, ki so oddali vloge za vpis otrok v naš vrtec

Vrtec Pod Gradom je do vključno 16.03.2020 prejel več vlog za vpis v vrtec za šolsko leto 2020/2021, kot je bilo prostih mest, zato je na podlagi 20., 20a. in 20b. člena Zakona o vrtcih vse vloge obravnavala Komisija za sprejem otrok na svoji seji dne 15.04.2020.

Komisija je v skladu z Zakonom o vrtcih in Odlokom o sprejemu otrok v vrtec na podlagi zbranih podatkov določila število točk po posameznih kriterijih in določila prednostni vrstni red otrok.

Po končanem postopku sprejema otrok v vrtcu prve izbire in po zaključku izrednih razmer zaradi epidemije boste vsi, ki ste dobili obvestilo o sprejemu otroka v vrtec, pozvani k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši.

 

Po podpisu pogodb se oddelki še preoblikujejo in predvidevamo, da bo še nekaj prostih mest za sprejem otrok v vrtec.

 

Starši lahko zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na naslov Vrtec Pod Gradom, Praprotnikova ul. 2, 1000 Ljubljana, s pripisom “za Svet vrtca”.

Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten na podlagi šestega odstavka 20b. člena Zakona o vrtcih.

Pazite nase in na vse svoje in ostanite zdravi!

Veselimo se vas in upamo, da se kmalu vidimo!

Ajda Šimnic 
ravnateljica vrtca

Dostopnost