Politika zasebnosti
DEL DOHODNINE ZA SKLAD
VRTCA POD GRADOM

Medgeneracijsko spodbujanje sodelovanja med otroki in starejšimi (druženje in vzajemno učenje)

V okviru razpisa obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke iz javnih vrtcev Mestne občine Ljubljana, v sodelovanju in s sofinanciranjem ustanovitelja MOL, je potekal projekt Medgeneracijsko spodbujanje sodelovanja med otroki in starejšimi (druženje in vzajemno učenje).

Projekt je potekal od januarja do junija 2018. Vključene so bile vse skupine našega vrtca. K sodelovanju smo povabili Dnevni center aktivnosti za starejše, Povšetova 20, povezali smo se z domom upokojencev Poljane ter z babicami in dedki otrok iz vrtca.

Z različnimi dejavnostmi smo otrokom privzgajali čut za starejše generacije, strpnost, razumevanje starejših ter aktivno in pozitivno sodelovali z njimi.

Dostopnost