JUHU, SNEG JE TU!

Sončki smo bili zelo veseli snega. Takoj, ko je bilo mogoče, smo se odpravili ven. Pokazali sva...

več...
Politika zasebnosti
DEL DOHODNINE ZA SKLAD
VRTCA POD GRADOM

Svetovalna služba

Svetovalna delavka v našem vrtcu je pedagoginja Urška Michler

sedež: Zemljemerska ulica 9
telefon: 01 2308 272
el. pošta: urska.michler@vrtec-podgradom.si

Svetovalna služba sodeluje s strokovnimi delavci vrtca, vodstvom, zunanjimi institucijami in starši pri oblikovanju pogojev za optimalni razvoj otroka. Pri svojem delu se ravna po načelu prostovoljnosti in zaupnosti podatkov in v dobrobit otroka.

S pedagoginjo se lahko posvetujete osebno in individualno ali pa v drugih oblikah sodelovanja s starši.

Posvetujete se lahko o različnih temah, ki vas zanimajo ali skrbijo, kot na primer:

  • uvajanje otroka v vrtec, vključitev otroka v šolo;
  • posvetovanje o razvoju in vzgoji otroka ob različnih težavah (razvojnih , čustvenih,
  • vedenjskih);
  • svetovanje o pomoči otroku z odstopanji in motnjami v razvoju;
  • spodbujanje nadarjenega otroka
  • posvetovanje ob stiskah in kritičnih situacijah v družini.
Dostopnost