JUHU, SNEG JE TU!

Sončki smo bili zelo veseli snega. Takoj, ko je bilo mogoče, smo se odpravili ven. Pokazali sva...

več...
Politika zasebnosti
DEL DOHODNINE ZA SKLAD
VRTCA POD GRADOM

Obveznosti staršev

Obveznosti staršev
  • Pričakujemo, da se bodo starši zanimali za otrokovo vzgojo in razvoj in da bodo sodelovali z delavci vrtca,
  • da bodo vrtcu posredovali podatke o dosegljivosti v primeru nujnih sporočil (naslov, telefonska številka v službi in doma),
  • da bodo pred vstopom v vrtec opravili z otrokom zdravniški pregled in prinesli potrdilo o pregledu ter o precepljenosti otroka. Prav tako morajo vzgojiteljico opozoriti na morebitne zdravstvene posebnosti otroka in v vrtec pripeljati le zdravega otroka. Če otrok potrebuje dietno prehrano, prinesejo starši pisna zdravniška navodila,
  • otroka praviloma pripeljejo in odpeljejo iz vrtca starši, druge osebe pa samo s pisnim pooblastilom staršev,
  • otroci naj ne prinašajo v vrtec dragocenih predmetov in predmetov, ki bi lahko ogrozili zdravje ali varnost otrok (npr.: frnikule, verižice, hitro pokvarljiva živila ipd.),
  • starši morajo redno izpolnjevati svoje finančne obveznosti do vrtca, v primeru dvomesečne zamude plačila, vrtec vloži izvršilni predlog na sodišče,
  • otroka straši pisno izpišejo iz vrtca 15 dni pred dejanskim izstopom. 
Dostopnost