JUHU, POLETJE JE TU!

Letos smo že nestrpno čakali na poletje. V skupini Oblački smo si poletje krajšali z ogledovanjem...

več...
Politika zasebnosti
DEL DOHODNINE ZA SKLAD
VRTCA POD GRADOM

Erasmus + projekt

Naslov projekta: JAZ, TI, MI VSI V BOJ ZA OKOLJE

Trajanje: 1. 6. 2023 – 30. 11. 2024

Koordinatorica: Kaja Ajdnik

V okviru projekta Erasmus+ Jaz, ti, mi vsi v boj za okolje bomo preko mobilnosti osebja pridobili nova znanja, ki nam bodo pomagala pri uresničevanju naslednjih zastavljenih ciljev projekta.

Želimo si povečati ozaveščenost vzgojiteljev in otrok o pomenu okoljske trajnosti in spodbuditi odgovorno vedenje do narave. Vzgojitelji namreč že z dosedanjim delom, prenašajo promoviranje narave v prakso. To prakso smo začeli uveljavljati že s projekti na ravni Slovenije, ki vključujejo elemente gozdne pedagogike, otroke pa k dodatnim dejavnostim spodbujajo s pomočjo naravoslovnega nahrbtnika in izdelavo naravoslovnih kotičkov. Velik pomen dajemo tudi ločevanju odpadkov, uvajamo tudi ekološke otoke. Na tem področju pa si želimo spoznati še mednarodne primere dobrih praks, kako količino odpadkov z različnimi dejavnosti zmanjšati, ter odpadke če se le da ponovno uporabiti. Strokovno osebje želimo spodbuditi, da z mednarodnimi projekti preko timskega dela ustvarjajo nova spodbudna učna okolja za razvijanje novih znanj in kompetenc tudi za druge vidike trajnostnega razvoja, saj gre za zelo široko področje, zato so nove prakse, pristopi in oblike pedagoškega dela vedno dobrodošli. Otroci, ki bodo do narave odgovorni in v njej preživljali kvaliteten čas, lahko tako postanejo pomembni člani aktivnega državljanstva na tem področju.

S pomočjo digitalne pismenosti pa si želimo spoznati tudi nova orodja in modele, s katerimi bomo lahko bolj atraktivno oblikovali aktivnosti, ki se izvajajo na prostem. Digitalna in računalniška pismenost je v današnji družbi namreč neizbežna. Vzgojitelje in otroke bi zato radi opremili z digitalnimi kompetencami, da bo njihov odnos do tehnologije in spleta poglobljen in premišljen. Strokovne delavce želimo opolnomočiti, da bodo pri svojem delu lahko v večji meri uporabljali IKT orodja, s katerimi bodo izboljšali kakovost vzgojno-izobraževalnega dela. Želimo, da v sodelovanju z zunanjimi partnerji spoznajo kako lahko uporaba digitalnih orodij vključuje tudi gibanje.

Več: https://www.cmepius.si/mednarodno-sodelovanje/moznosti-sodelovanja/erasmus/

IRSKA

ŠPANIJA

Dostopnost