JUHU, SNEG JE TU!

Sončki smo bili zelo veseli snega. Takoj, ko je bilo mogoče, smo se odpravili ven. Pokazali sva...

več...
Politika zasebnosti
DEL DOHODNINE ZA SKLAD
VRTCA POD GRADOM

Rezervacija vrtca

V zimskem obdobju se poveča število vlog za koriščenje zdravstvenih rezervacij v vrtcih zaradi zdravstvenih obolenj predšolskih otrok.

Starši, za katere je Mestna občina Ljubljana dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko na podlagi drugega odstavka 7. člena Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše (Uradni list RS, št. 46/2019; v nadaljevanju: Sklep), zaprosite za koriščenje zdravstvene rezervacije.

V kolikor starši koristite rezervacijo izven obdobja počitniške rezervacije, to je od 1. junija do 30. septembra, morate na podlagi drugega odstavka 7. člena Sklepa predložiti vlogo za koriščenje zdravstvene rezervacije v obravnavo vrtcu najkasneje v roku sedmih koledarskih dni po prvem dnevu ponovne prisotnosti otroka  v vrtcu. Vlogi za koriščenje zdravstvene rezervacije morate starši priložiti zdravniško potrdilo.

Starši lahko uveljavljate rezervacijo, tako počitniško kakor zdravstveno za neprekinjeno odsotnost najmanj en in največ dva meseca v koledarskem letu (npr. od 15.10. do vključno 14.11. ali od 1.10. do vključno 31.10.), lahko en mesec počitniške in en mesec zdravstvene rezervacije.

Starši, ki imate v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavite rezervacijo le za otroka, za katerega se plačilo ne sofinancira iz državnega proračuna.

Za rezervacijo starši plačate 30% od z odločbo določenega dohodkovnega razreda, brez upoštevanja dodatnih znižanj iz 3. in 5. člena Sklepa.

Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavite rezervacijo skladno s Sklepom občine stalnega bivanja. O pogojih rezervacij se lahko informirate na svoji občini.

Dostopnost