JUHU, POLETJE JE TU!

Letos smo že nestrpno čakali na poletje. V skupini Oblački smo si poletje krajšali z ogledovanjem...

več...
Politika zasebnosti
DEL DOHODNINE ZA SKLAD
VRTCA POD GRADOM

Rezervacija vrtca

Povzetek 5. člena Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše (Uradni list RS, št. 100/2023; v nadaljevanju: Sklep)

Starši otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka v obdobju od 1. junija do 30. septembra tekočega leta. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. (Na obrazcu, napoved preko eAsistenta ni dovolj.)

Starši lahko uveljavljajo rezervacijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca v koledarskem letu.

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna.

Za rezervacijo starši plačajo 30% od z odločbo določenega dohodkovnega razreda, brez upoštevanja dodatnih znižanj iz 3. člena tega sklepa.

Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavite rezervacijo skladno s Sklepom občine stalnega bivanja. O pogojih rezervacij se lahko informirate na svoji občini.

Dostopnost