JUHU, SNEG JE TU!

Sončki smo bili zelo veseli snega. Takoj, ko je bilo mogoče, smo se odpravili ven. Pokazali sva...

več...
Politika zasebnosti
DEL DOHODNINE ZA SKLAD
VRTCA POD GRADOM

Sodelovanje s starši

S starši sodelujemo na različne načine in z namenom, da bi bila v vrtcu in družinska vzgoja čim bolj usklajeni.

Skupne oblike sodelovanja s starši:

  • roditeljski sestanki (za starše novincev pred vstopom otroka v vrtec; v oddelkih pa dvakrat letno, oziroma po potrebi),
  • srečanja otrok in staršev (skupna praznovanja, prireditve, delavnice…),
  • predavanja za starše in pogovori s strokovnjaki (Šola za starše).

Individualne oblike sodelovanja s starši:

  • pogovorne urice (mesečno se lahko starši najavijo, oziroma jih vzgojiteljice povabijo na pogovor),
  • individualni pogovori s pedagoškimi delavci pred vstopom otroka v vrtec,
  • prisotnost staršev v oddelku v času uvajanja otroka v vrtec,
  • izmenjava informacij ob vsakodnevnih kratkih stikih s strokovnimi delavci – ob prihodu ali odhodu otroka,
  • pisne informacije o tekočem delu in življenju v skupini, v kotičkih za starše.
Dostopnost