Politika zasebnosti
DEL DOHODNINE ZA SKLAD
VRTCA POD GRADOM

Program vrtca

PROGRAM GLEDE NA TRAJANJE
V vrtcu izvajamo od ponedeljka do petka dnevne programe, v trajanju od 8 do 9 ur. Na začetku in koncu poslovalnega časa vrtca so otroci združeni v dežurnem oddelku na lokaciji svojega oddelka.

Osnova za načrtovanje dela v vrtcu je Kurikulum za vrtce, ki vsebuje načela in cilje predšolske vzgoje. Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument in ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Področja kurikula so: jezik, narava, družba, gibanje, umetnost in matematika, ki se med seboj prepletajo in povezujejo.

Program dela v oddelku načrtujeta vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice, ki upoštevata razvojno stopnjo, interese otrok in pobude otrok in staršev. Pri izvajanju programov omogočata otrokom možnost izbire dejavnosti, sredstev in prostora. Otroci se učijo preko igre in lastne aktivnosti v večjih in manjših skupinah ter tudi individualno.

Igre in dejavnosti potekajo ves čas bivanja otrok v vrtcu. Pozorni smo na organizacijo prostora in izbiro sredstev, na pogoje, ki zagotavljajo otrokovo aktivnost in uravnotežen razvoj na vseh področjih. Pripravljamo in medsebojno povezujemo dejavnosti s področja gibanja, jezika, umetnosti, družbe, narave, matematike ter jih prepletamo z dnevno rutino.

Ob prihodu in odhodu otrok lahko starši in pedagoški delavci izmenjajo krajše pomembne informacije o počutju otroka. Za poglobljen pogovor o otroku so namenjene redne mesečne pogovorne ure.

Za otroke prvega starostnega obdobja pripravljamo štiri obroke prehrane dnevno, za otroke drugega starostnega obdobja pa tri. Za vse otroke je ves dan na razpolago sadje in nesladkan čaj. Pripravljamo tudi dietne obroke po navodilih zdravnika.

VRSTE ODDELKOV
Programi so organizirani in namenjeni otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo. V vrtcu zato oblikujemo:
oddelke prvega starostnega obdobja, v katere so vključeni otroci od 1 do 3 let,
oddelke drugega starostnega obdobja, v katere so vključeni otroci od 3 do 6 let.

V vrtcu imamo največ homogenih oddelkov, kar pomeni, da so v njih otroci, pri katerih je starostni razpon največ eno leto.

Oblikujemo tudi heterogene oddelke, kamor so vključeni otroci od enega leta starosti do treh let ali od treh let do šestih let.

Lahko pa oblikujemo tudi kombinirane oddelke. Vanje so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja, najpogosteje stari od 2. do 4. leta, pa tudi od 2. do 6. leta.

Dostopnost