SVETLORIS

Skupina Rožice iz enote Stara Ljubljana in Ptički iz enote Prule radi skupaj letamo in...

več...
Politika zasebnosti

DEL DOHODNINE LAHKO NAMENITE SKLADU VRTCA POD GRADOM

S sklepom o določitvi upravičencev do donacij za leto 2022 (Ur. l. RS, št. 125/22) je na seznamu upravičencev do donacij za leto 2022 tudi sklad našega vrtca.
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12655

Zato vas vabimo, da del vaše dohodnine (do 0,3%), ki bi jo sicer pustili državnemu proračunu, namenite za delovanje Sklada Vrtca Pod Gradom.

Iz sklada našega vrtca se financira integrirana angleščina za vse otroke ter stroški vstopnin, avtobusnih prevozov, taborov in letovanj otrokom iz socialno šibkih družin.

Kako lahko skladu Vrtca Pod Gradom namenite del dohodnine?

1. Izpolnite obrazec s svojimi podatki, v zahtevek pripišite % dohodnine, ki ga namenjate skladu Vrtca Pod Gradom, obrazec natisnite in podpisanega odnesite ali pošljite na pristojni davčni urad. 
Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije Vrtec Pod Gradom

2. Preko sistema e-Davki https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo

V imenu otrok in zaposlenih Vrtca Pod Gradom se najlepše zahvaljujemo vsem, ki ste se namenili del dohodnine podariti skladu našega vrtca.

Ajda Šimnic, ravnateljica

Pozdravljeni starši, otroci in ostali obiskovalci našega vrtca.

Vsi zaposleni v vrtcu se zavedamo, da vrtec obstaja zaradi otrok in za otroke, zato moramo svoje delo opravljati kakovostno, strokovno in človeško.

Otrokom ponujamo različne vsebine iz različnih področij, največ izkušenj pa si otroci pridobijo skozi igro. Prav tako je v predšolskem obdobju zelo pomembna tudi vzgojna naloga ter socializacija.

Pri načrtovanju dejavnosti izhajamo iz otrok, sledimo njihovim potrebam in razvojni stopnji. Otroci so tako pomembni soustvarjalci programa in življenja v našem vrtcu. Odprti smo za sprejemanje novih idej in strokovnih izzivov.

Že samo ime vrtca pove, da se nahajamo pod vznožjem gradu, v centru mesta, kar nam ponuja bogato okolje (grad, staro mestno jedro, Golovec, botanični vrt…), kjer ustvarjamo možnosti za različne dejavnosti in tako prispevamo k telesnemu in duševnemu razvoju otrok.

Da bi zagotovili kakovost dela dajemo velik pomen sodelovanju s starši, saj se zavedamo, da je vzgoja uspešna le takrat, ko vrtec in starši sodelujemo. Prizadevamo si zgraditi obojestransko zaupanje.

Trudimo se, da se vsak otrok čuti sprejetega, varnega in srečnega, hkrati pa spodbujamo samostojnost, odgovornost, oblikovanje vrednot in ustvarjalnost.

Otrokom želimo omogočiti lepo, pisano in prijazno otroštvo.
Zato – DOBRODOŠLI V NAŠEM VRTCU.

Ajda Šimnic, ravnateljica
Tjaša Urbas, pomočnica ravnateljice

Dostopnost