JUHU, SNEG JE TU!

Sončki smo bili zelo veseli snega. Takoj, ko je bilo mogoče, smo se odpravili ven. Pokazali sva...

več...
Politika zasebnosti
DEL DOHODNINE ZA SKLAD
VRTCA POD GRADOM

Obvestilo za starše, ki so oddali vloge za vpis otrok v naš vrtec

Vrtec Pod Gradom je do vključno 16.03.2020 prejel več vlog za vpis v vrtec za šolsko leto 2020/2021, kot je bilo prostih mest, zato je na podlagi 20., 20a. in 20b. člena Zakona o vrtcih vse vloge obravnavala Komisija za sprejem otrok na svoji seji dne 15.04.2020.

Komisija je v skladu z Zakonom o vrtcih in Odlokom o sprejemu otrok v vrtec na podlagi zbranih podatkov določila število točk po posameznih kriterijih in določila prednostni vrstni red otrok.

Po končanem postopku sprejema otrok v vrtcu prve izbire in po zaključku izrednih razmer zaradi epidemije boste vsi, ki ste dobili obvestilo o sprejemu otroka v vrtec, pozvani k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši.

 

Po podpisu pogodb se oddelki še preoblikujejo in predvidevamo, da bo še nekaj prostih mest za sprejem otrok v vrtec.

 

Starši lahko zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na naslov Vrtec Pod Gradom, Praprotnikova ul. 2, 1000 Ljubljana, s pripisom “za Svet vrtca”.

Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten na podlagi šestega odstavka 20b. člena Zakona o vrtcih.

Pazite nase in na vse svoje in ostanite zdravi!

Veselimo se vas in upamo, da se kmalu vidimo!

Ajda Šimnic 
ravnateljica vrtca

Dostopnost