Vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2020/21

Spoštovani!

Vpis otrok bo potekal v vrtcu na Praprotnikovi ul. 2,  vsak delovni dan od 2. do 16. marca 2020 v času uradnih ur od 8.00 – 14.00 ure,  v četrtek 5. in 12. marca pa do 18. ure.

Vloge oddajo:

  • starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec,
  • starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šol. letu 2019/20,
  • starši, ki so vlogo oddali po 16. 3. 2019 in otrok ni bil sprejet v vrtec,
  • starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju MOL.

Vlogo za vpis lahko dobite v vrtcu ali tukaj: VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2020-2021

Vlogo lahko oddate v tajništvu vrtca, pošljete po pošti oz. skenirano po elektronski pošti uprava@vrtec-podgradom.si.

Komisija za sprejem otrok bo obravnavala vse pravočasno oddane vloge.

Pravne podlage

Vpis v vrtec poteka v skladu z zakonodajo in s postopki, ki jih določa Mestna občina ljubljana : https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/otroci-v-ljubljani/vrtci-v-ljubljani-2/.

Na povezavi je objavjen Odlok o sprejemu otrok v vrtec, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana septembra 2010. V odloku so objavljeni kriteriji, po katerih komisija točkuje vloge. V letu 2018 so bile sprejete dopolnitve odloka: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu otrok v vrtec, Uradni list RS, stran 1090/št.8/9.2.2018.

 

S spoštovanjem,
Ajda Šimnic
Ravnateljica vrtca

Dostopnost