Politika zasebnosti
DEL DOHODNINE ZA SKLAD
VRTCA POD GRADOM

POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH V PROGRAMU ZDRAVJE V VRTCU 2022/23

Vrtec je v šolskem letu 2022/23 prvič sodeloval v nacionalnem programu Zdravje v vrtcu, ki deluje pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Program je usmerjen v promocijo zdravja z izvajanjem aktivnosti, ki ohranjajo ter krepijo zdravje v vrtcu in tudi izven njega.

Letošnja rdeča nit programa je Prihodnost je moja. Poudarek v izvedenih aktivnostih v oddelku je bil na zavedanju, na kakšen način s svojimi dejanji prispevamo k boljši prihodnosti. Izvedene aktivnosti so zajemale teme spoznavanja sebe in drugih v različnih situacijah, grajenje medsebojnih odnosov in reševanje konfliktov.

Oddelki so v sklopu programa izvajali aktivnosti na različnih področjih. Spodaj so opisane nekatere izmed aktivnosti.

1. DOBRO POČUTJE:
Otroštvo je ključno obdobje v razvoju posameznika. Takrat se razvijajo družbene in čustvene navade, ki pomembno vplivajo na duševno zdravje v nadaljnjem življenju. Dobro počutje posameznika in skupnosti je pomembno za naše zdravje. Če želimo svoje počutje izboljšati, moramo prepoznati svoja čustva, o njih razmišljati in se o tem pogovarjati. Otroci so spoznavali sebe, druge in skupnost. Stremimo k tem, da imajo otroci pozitiven odnos do sebe in svoje okolice in se učinkovito spoprijemajo z izzivi.

2. ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA:
Z zobozdravstveno vzgojo se otroci naučijo pomembnosti skrbi za ustno higieno. Oddelki so sodelovali z Zdravstvenim domom Ljubljana, ki so otroke naučili pravilne tehnike umivanja zob in jim predstavili poklic zobozdravnika. Aktivnosti so potekale tudi v oddelkih preko iger in izdelovanja izdelkov za pomoč pri učenju. Pogovarjali so se o samem umivanju zob in tudi o dejavnikih, ki škodljivo vplivajo na zdravje zob ter o preventivnih dejavnikih, ki pripomorejo ustnemu zdravju.

3. ZDRAVA PREHRANA:
Zdrava prehrana je v vrtcu del vsakdana, saj otrokom nudimo uravnotežene in raznolike obroke. Otroke želimo na zabaven način spodbuditi k uživanju zdrave prehrane. Tako lahko otroci pridobijo zdrave prehranjevalne navade, ki lahko trajajo vse življenje.
Strokovne delavke so z otroki izvajala različne aktivnosti, kot so:
– Priprava sadnih nabodal in napitkov (smutiji, limonada, čaj,…)
– Prepoznavanje živil s čutili (tipanje, vohanje, okušanje, opazovanje)
– Izdelava plakatov z zdravo in nezdravo prehrano in razvrščanje živil
– Igre z lutkami, izdelava maskot
– Ogled lutkovnega filma
– Branje tematskih knjig
– Risanje otrokovih najljubših zdravih jedi
– Obisk tržnice
– Igranje v kuhinjskem kotičku
– Sejanje zelenjave in zelišč

4. GIBANJE:
Telesna aktivnost je nujna za zdravje otrok, saj ima preventivni učinek na pojav nenalezljivih kroničnih bolezni v kasnejšem življenju. Aktivnosti se v vrtcu izvajajo na veliko različnih načinov, prilagojeno na starost otrok in vremenskim razmeram. V tem šolskem letu so otroci opravili naslednje aktivnosti:
– Tečaj drsanja in rolanja
– Poligoni, čutna/senzorična pot, vodene vadbe, dejavnosti s starši, štafetne igre, kros, ustvarjalno gibanje
– Pohodi/sprehodi (Golovec, Tivoli, Mengeška koča, Ljubljanski grad, Botanični vrt, Špica,…)
– Uporaba koles, poganjalcev, skirojev,…
– Uporaba rekvizitov (žoge, igrala, blazine, obroči, stožci, vrvi,…)

5. OSEBNA HIGIENA:
Z osebno higieno preprečujemo okužbe in širjenje bolezni. Najmlajši otroci se učijo samostojnosti pri osebni higieni. Zelo pomembno je sodelovanje s starši pri navajanju na samostojnost. Aktivnosti izvajajo v oddelku s pomočjo knjig, videoposnetkov, iger, pesmi in pogovorov. Pri navajanju na samostojnost pri osebni higieni je zelo pomembno, da otroke spodbujamo k rednemu izvajanju aktivnosti.

6. VARNO S SONCEM:
Sonce ugodno vpliva na zdravje in počutje otrok, saj omogoča tvorjenje vitamina D v koži. Vendar ima lahko prekomerna izpostavljenost sončnim žarkom negativen vpliv na zdravje otroške kože. Otroci so se učili pomembnosti pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov preko iger in izdelkov na temo sonca in sence.

7. VARNOST V PROMETU:
Otroci so udeleženci v prometu, zato je ključnega pomena, da se naučijo varnega ravnanja v prometu. Preko sprehodov spoznavajo promet, prometne znake, signalizacijo in vedenje na pločniku. Aktivnosti se izvajajo tudi v oddelku (igra z vozili, poslušanje zvokov različnih vozil, branje knjig, izdelava izdelkov na temo prometa, …).

8. NARAVA IN VAROVANJE OKOLJA:
V predšolskem obdobju se oblikujejo vrednote, zato je pomembno, da že najmlajše otroke ozaveščamo, kako varovati in ohranjati naše okolje. Otroci se učijo pravilnega in spoštljivega vedenja do okolja. To vključuje skrb za zunanji in notranji prostor. S sprehodi in igro v naravi otroci spoznavajo rastline in živali, na ta način se razvijta zanimanje in ljubezen do narave. S tem se začnejo zavedati lastne odgovornosti in vpliva, ki ga imajo na okolja.

Koordinatorka programa: Emina Fajković

Dostopnost