JUHU, POLETJE JE TU!

Letos smo že nestrpno čakali na poletje. V skupini Oblački smo si poletje krajšali z ogledovanjem...

več...
Politika zasebnosti
DEL DOHODNINE ZA SKLAD
VRTCA POD GRADOM

Oprostitev plačila vrtca

Oprostitev plačila vrtca po noveli Zakona o vrtcih, uporablja se od 01.09.2021 dalje

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da se od 01.09.2021 dalje uporablja novela Zakona o vrtcih (sprememba 4. odstavka 32. člena Zakona o vrtcih), ki določa pravico do brezplačnega vrtca staršem, ki imajo:
– v vrtec hkrati vključena dva otroka so plačila za mlajšega otroka oproščeni ali
– v vrtec vključenega tretjega in vsakega nadaljnjega otroka, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem.

Starši, ki imajo na dan 01.09.2021 za drugega in vsakega nadaljnjega otroka že izdano odločbo o znižanem plačilu vrtca v skladu z zakonom, ki ureja pravice iz javnih sredstev, ne potrebujejo narediti nič.

Starši (starejših) otrok, ki so se letos izpisali iz vrtca z namenom vpisa v šolo, so dolžni to spremembo sporočiti na pristojni CSD do konca avgusta.
Starše, ki imajo v vrtec vključenega drugega, tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz družine in na dan 01.09.2021 nimajo veljavne odločbe za znižano plačilo vrtca, prosimo, da na pristojni Center za socialno delo (CSD) oddajo vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki bo podlaga za oprostitev plačila vrtca. Oskrbnino bomo zaračunali v skladu z izdano odločbo s strani CSD-ja oz. če odločba ne bo izdana, v najvišjem dohodkovnem razredu.

Povezava do novele Zakona:
https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0412

Dostopnost