JUHU, POLETJE JE TU!

Letos smo že nestrpno čakali na poletje. V skupini Oblački smo si poletje krajšali z ogledovanjem...

več...
Politika zasebnosti
DEL DOHODNINE ZA SKLAD
VRTCA POD GRADOM

DEL DOHODNINE LAHKO NAMENITE SKLADU VRTCA POD GRADOM

S sklepom o določitvi upravičencev do donacij za leto 2022 (Ur. l. RS, št. 125/22) je na seznamu upravičencev do donacij za leto 2022 tudi sklad našega vrtca.
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12655

Zato vas vabimo, da del vaše dohodnine (do 0,3%), ki bi jo sicer pustili državnemu proračunu, namenite za delovanje Sklada Vrtca Pod Gradom.

Iz sklada našega vrtca se financira integrirana angleščina za vse otroke ter stroški vstopnin, avtobusnih prevozov, taborov in letovanj otrokom iz socialno šibkih družin.

Kako lahko skladu Vrtca Pod Gradom namenite del dohodnine?

1. Izpolnite obrazec s svojimi podatki, v zahtevek pripišite % dohodnine, ki ga namenjate skladu Vrtca Pod Gradom, obrazec natisnite in podpisanega odnesite ali pošljite na pristojni davčni urad. 
Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije Vrtec Pod Gradom

2. Preko sistema e-Davki https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo

V imenu otrok in zaposlenih Vrtca Pod Gradom se najlepše zahvaljujemo vsem, ki ste se namenili del dohodnine podariti skladu našega vrtca.

Ajda Šimnic, ravnateljica

Dostopnost